Alla inlägg under mars 2009

Av Zkrivaren - 31 mars 2009 23:52

I de sista självande minuterna av mars 2009, skrivs sista inlägget för månaden och för alla er besökare, ni som läst, kommenterat och röstat i omröstningen om Försäkringskassans vara mot de sjuka, som pågår till kommande söndag.

Ett jättetack till er alla för den här månaden, nu väntar april med nya bloggar, nya inlägg med text av alla sorter.

En zkriverska laddar upp och kommer nog igång under april efter diverse mödor. Jag blir kvar och jag hoppas att även Zimpelz och Zvalan, två zkriverskor med skilda saker också skriver vidare.


Jag vill också slå ett slag för de sjukas forum i vilket inte bara sjuka finns som medlemmar, utan även advokater, läkare m fl.

Är du utsatt, sjuk eller bara vill stödja och/eller veta mera? Bli medlem du också Det är gratis! Klicka på Resurs i menyn.


Lev väl!


//Zkrivaren

ANNONS
Av Zkrivaren - 31 mars 2009 23:42

Att hamna i en ekonomisk kris innebär för många att man får gå till Sociala (Soc), det skall ju vara lika för alla, säger lagtexten, men det är den inte. Här är två fall från då och nu, någonstans i Sverige.

Det står bl a så här i lagtexten:
Socialtjänsten sköts av kommunen.
I socialtjänstlagen står det vilken hjälp du kan få
och vad kommunen måste göra.
Alla människor i Sverige
ska kunna få hjälp av socialtjänsten om de behöver.
De som arbetar inom socialtjänsten ska prata med dig
innan de bestämmer vilken hjälp du ska få.
De ska ta reda på vad du själv vill
och vad du själv kan göra för att få det bättre.
Den hjälp du får ska ha god kvalitet.

Ett par, som är brottsoffer, råkar illa ut ekonomiskt. De har inte pengar till hyran eller mat för kommande månad. De går till soc. Och de uppfyller alla deras krav. De får 822 kronor som skall räcka till hyra, el, telefon och mat i en månad. En kostnad på cirka 9 000 kronor.
Senare sefterföljande månad på ett besök, får de rådet att söka en mindre bostad, tips om det samma. De tittar på en lägenhet de gillar och bestämmer sig föra att ta den.
När de kommer till värden får de veta att på grund av deras ekonomi, får de ingen lägenhet. Därtill framkommer annat som bara kan ha kommit från soc. De som har tystnadsplikt. Och detta mot brottsoffer. Ärendet har anmälts.

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för vissa grupper.
De grupperna är
l Barn och ungdomar
l Människor med missbruksproblem
l Äldre människor
l Människor med funktionshinder
l Människor som vårdar en anhörig
l Brottsoffer.


Alla människor är lika mycket värda
och har lika stor rätt till trygghet, vård och omsorg.
Varje kommun får bestämma
hur socialtjänsten ska ordnas i just deras kommun.

Alla som arbetar för socialtjänsten har tystnadsplikt.
Det betyder att de inte får berätta för någon annan
om sådant som rör dig och ditt privatliv.

Lagtexten ovan är värd...ingenting.
Människorna är inte lika mycket värda så länge det är olika kommuner som själva skall bestämma. Ett bistånd kan se ut från ingenting till stora summor. Beroende på var i Sverige man bor. Detsamma gäller innehav av bil, ibland är det tillåtet, ibland inte.
Tysntadsplikten struntar man i som synes tidigare i texten, och det man kan få hjälp med enligt lagtexten nedan, är lika tveksamt.

Den hjälp du kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd.
Bistånd kan vara både pengar och hjälp av annat slag,
till exempel vård, behandling eller hemtjänst.

Hjälp med pengar kallas också socialbidrag eller
försörjningsstöd.
Du kan få pengar till:
l mat
l kläder och skor
l lek och fritid, till exempel leksaker till barnen
l förbrukningsvaror, till exempel tvättmedel
l hälsa och hygien, till exempel tvål och hårschampo
l dagstidning, telefon och teve-avgift.

Hur mycket pengar du kan få
beror på om du bor ensam eller har familj.
Det spelar ingen roll var i Sverige du bor.
Det är samma belopp i alla kommuner.

Det är ren skär lögn att det är samma belopp i alla kommuner, vilket ger sig själv om man frågar bidragstagare.

Du kan få mer pengar
om det finns någon särskild anledning,
till exempel om du har en sjukdom som gör
att du behöver speciell mat som blir dyrare.
Du kan också få pengar till:
l boende
l el i bostaden
l resor till och från arbetet
l hemförsäkring
l medlemsavgift i fackförening och arbetslöshetskassa.

I en annan del av Sverige finns en ensamstående förälder, sjuk, med ett myndigt barn som inte klarar eget boende.
Här finns inga inkomster då båda är arbetslösa, och inga pengar sparade. De söker jobb utan resultat.
Av den anledningen går man till soc. Och de vägrar att ge nånting!
Hyran ska betalas, el, telefon, men det struntar soc. i, fast lagtexten ovan säger annat.

Soc. Menar att de skall sära på sig och bo i var sin lägenhet för att få hjälp, vilket kostar 12-14 000 kronor/månad.
Att bno kvar som nu, kostar ca7-9 000 kronor under samma tid. En klar besparing alltså! Det förstår alla utom soc.

Tyvärr ger lagtexten i socialtjänstlagen utrymme för olika tolkningar, vilket ligger den enskilde sökanden i fatet.
Tryggheten saknas när man skall vara orolig för om man får något trots att man gör som de säger till fullo. Vad är det för omsorg och omvårdnad av en människa idag, i april 2009?

//Zkrivaren

ANNONS
Av Zkrivaren - 31 mars 2009 19:02

Idag blev det oväntat mycket i telefonen  och det blev att försöka sköta flera saker samtidigt, vilket vissa damer hävdar inte kan ske om man är man.


Sent kom jag att ta mig mot affären, väl medveten om att toalettpapper behövdes hemma. På  vägen dig gick jag över en bro när jag hajade till. Stenarna i vattnet rörde på sig och jag var spik nykter. Kanske det var orsaken?

Riktigt så illa var det inte, utan det var två änder som låg i vattnet och plötsligt började röra sig.

Ett hundra femtio meter från affären attackerades jag snabbt bakifrån mot huvudet, det ven till sedan var det över.

Jag hade när kontakt med en kråka på mycket låg höjd, dennes högra vinge träffade mitt öra.


Inne på ICA konstaterar jag sorgligt nog att de fixat så min matnota stigit med cirka 300 kronor per månad genom diverse höjningar på mat, dryck och annat. Juice ca 1:50 på några månader (2l), fiskpinnar 4 kr, toalettpapper 2 kr. osv

Hem kom jag i alla fall med just toalettpapper, och kunde laga till lite mat innan det är dags för nästa etapp.


//Zkrivaren

Av Zkrivaren - 31 mars 2009 12:07

EU diskuterar telecompaketet för fullt, ett paket som kommer att påverka internet på många sätt.

Själva grundfrågan i den delen som handlar om Internet är egentligen tydlig. Den kan formuleras så här:
Ska internet vara en digital allmänning som alla har tillgång till och där allt får finnas? Eller ska det instiftas regler som styr vem och vad som ska får vara där?

För min personliga del är det självklara svaret ja på fråga ett.

Vad det gäller fråga två, sas det vid internets genombrott att allt skulle vara åtkomligt och gratis. Idag vet vi att allt är inte gratis, så frågan kan jag inte med bestämhet svara på.

Regler som styr, så vi får stopp på olagligheter, som barnpornografi, grova brott, förberedelse till detsamma etc. är saker som borde stoppas. Dessa brott är grova och ger ett högt straff. Detsamma gäller terrorism, men ska det vaa skäl för att påverka för upphovsrätten?

I grund och botten säger jag nej! Vi internetanvändare skall kunna sanera detta själva, vi skall kunna bättra oss, betala för det som kommer upphovsrättsinnehavarna tillgodo, men det gäller också att priserna sätts därefter. Alltför höga priser innebär olaglig nedladdning.


En central fråga är internetleverantörernas roll. Hittills har deras tjänster sett som ”mere conduit”, vilket ungefär betyder ren leverans (endast ledningar, ordagrant översatt). Vad som levereras har internetleverantörerna (i dessa sammanhang ofta kallade ISP, Internet Service Providers) inte haft något ansvar för och heller inte behövt ha någon kunskap om. Det som för användaren är texter, bilder och ljud är för leverantören helt enkelt bara ettor och nollor.


Om nu det åläggs internetleverantörerna att på något sätt övervaka och åtgärda, kommer vi dels att få högre avgifter för oss som har webhotell, dels kommer förtroendet mot dem att påverkas negativt. Kanske räcker det med att ha en moitsatt kommentar för att bli avstängd med hänvisning till att man gjort nåt fel?

Det känns obehagligt och osäkert om internetleverantörerna skall ha en övervakningsuppgift.


Det finns i detta telecompaket en rad uppgifter för internetleverantörerna som att blockera sajter, varna, stänga av osv. Behöver vi detta?

Nej, säger jag, för jag vill ha ett fritt internet under ansvar.


http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/internetanvandarens-guide-till-eus-telekompaket-1.833955


//Zkrivaren 

Av Zkrivaren - 31 mars 2009 11:41

Det här hände på den tiden då motorsågen inte var uppfunnen.
Två gubbar fällde träd med en stor stocksåg. Den ene av dem var stor och kraftig medan den andre var liten och mager.
Efter en stund tyckte den store att det gick väl tungt, så han kikade fram bakom stammen och sa:
- Om du sätter dig på sågen och åker, det ger jag tusan i, men om du släpar fötterna blir jag ursinnig!

Av Zkrivaren - 31 mars 2009 08:40

Onsdag, i morgon alltså, är det den 1 april. Dagen då man skall luras, men Ipredlagen är inget skämt, det är verklighet.

Det är från och med den 1 april som fildelare skall jagas med blåslampa och ställas inför rätta. Ersättningskraven haglar och tanken är att minska den illegala upp- och nedladdningen av upphovsrättsliga verk på internet.


I en undersökning som aftonbladet.se gjort har 53.123 personer röstat, fördelat enligt följande.

Kommer du att sluta fildela?

Ja. 15.1 procent

Nej 71,2 procent.

Har aldrig fildelat 13,6 procent.


Siffrorna talar för sig själva, och pekar på två saker. Folk struntar i lagen och tar risken, eller har garderat sig så de klarar sig.Fakta: Nya fildelningslagen

  - Upphovsrättsinnehavare kan begära ut identiteten bakom en IP-adress från vilket illegal fildelning skett.

  - Enligt lagen ska det röra sig om intrång av viss omfattning. Enbart nedladdning av fåtal verk ska inte räcka. Men så fort det handlar om uppladdning, kan uppgifterna lämnas ut.

  - Dagens teknik innebär ofta att man laddar upp samtidigt som man laddar ned.

  - Kopiering för eget bruk av lagligt nedladdade verk är tillåten.

  - Skadestånd ska täcka den faktiska skadan, inte mer.

  - Lagen ska inte gälla fildelning som skett innan lagen trätt i kraft.

  - Den som tvingas lämna ut en identitet måste informera den berörde.

  - Lagen träder i kraft den 1 april.

Källa: Justitiedepartementet (TT)

 http://www.aftonbladet.senyheter/ipred/article4778359.ab 


//Zkrivaren

Av Zkrivaren - 31 mars 2009 08:25

Jag lurade fåtöljen på mig inatt, det blev soffan och ett slagsmål inatt, och jag är förloraren med huvudvärk och kraftig ångest.

Trött är förnamnet och dagen blir lång, denna sista dag i månaden mars.


Mörbultad vaknade jag på morgonen i en soffa som inte är gjord att sova i, huvudet var värre än när jag har bakis, och resten av kroppen var inte långt efter.

Ågrenska ångesten var på plats när jag vaknade, allt för att min dag skall bli så dålig som möjligt.


//Zkrivaren

Av Zkrivaren - 30 mars 2009 22:47

Nu är natten här, varmt ute för en gångs skull, och varmare har de kunniga lovat med ett leende.

Själv ser jag fram emot det och har börjat att göra nåt på balkongen, tog bort en hel plastpåse idag. Inte illa, men luktade illa gjorde innehållet. Man ska inte glömma bort saker och ting man gjorde i höstas.

Nu ska resten åtgärdas, sedan kan jag sitta och deppa där i min ensamhet. Om inte någon dam irrar hit av antingen medmänsklighet eller av yrsel efter slag mot huvudet.

Kanske det kommer en råtta? I så fall lär ägarinnan komma efter...hoppas jag.

Kanske en kramgo pyton ringlar upp för att kramas.

Personligen föredrar jag att krama råttans ägarinna, om jag skall kramas.


Nu skall jag krama kudden i ett desperat försök att inte få ont i nacken i fåtöljen, för det är väl där jag somnar...igen.


Lev väl!


//Zkrivaren

Presentation

Omröstning

TV-avgift skall betalas...
 ...via en avgift som nu
 ....reklam
 ...skatt
 ...skatt och reklam

Fråga mig

4 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<<< Mars 2009 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Zkrivaren med Blogkeen
Följ Zkrivaren med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se